Publikace

Žába Františka

Foto Ing. Arch. Karel Pohner

Texty a ilustrace M. Pohnerová

Příběhy zvířátek , ptáčků a motýlů z chaloupky v Orlických horách vypravuje žába ropucha. Pohádkovou formou se zde děti seznamují s opravdovým životem kolem chalupy a v lese.

Vydáno v roce 2006 v Hradci Králové

Příběhy a pohádky z hradeckých parků a lesů

Foto Ing. Arch. Karel Pohner

Texty a ilustrace Marta Pohnerová

Krásné fotografie dnes už neexistujících zákoutí hradeckých parků a lesů doprovází příběhy a pohádky, které si tady vyprávěli lidé v minulosti.

Vydáno v roce 2008

Pohádky od Labe a Orlice

Výtvarně krásná knížka ilustrovaná dětmi z Dětské výtvarné školy Marty Pohnerové.

Pohádky o vodnících , vílách , čertech a zvířátkách z obou řek a jejich okolí.

Foto Ing. Arch. Karel Pohner

Ilustrace : Děti

Pohádky: Marta Pohnerová a děti

Výtvarná úprava knihy : Marta Pohnerová

Vydáno v roce 2011

Augustinovy pohádky

Knížka o skřítcích a pohádkových bytostech ze starého města v Hradci Králové

Oblíbené postavičky provází děti městem, prožívají nejrůznější dobrodružství a snaží se obyvatele domů chránit před čarodějnicemi Zlobou Zlolajnou, Závistí Bledou, Lakotou atd. Pro jejich oblibu byly umístěny i na trolejbusy MHD v Hradci Králové a provázejí děti pohádkovou cestou po starém městě.

Foto Ing. Arch. Karel Pohner

Pohádky a ilustrace Marta Pohnerová

Výtvarná úprava knihy Marta Pohnerová

Vydáno v roce 2009

Pohádky z hradeckých lesů

Skřítci, bubáci, trpaslíci hejkal, drak Větvička, vodníci a spol. z hradeckých lesů. Pohádky inspirovaly Městské lesy k vytvoření pohádkové cesty lesem, kde jsou s obrázky na velkých panelech. Podle návrhů postaviček vyřezal řezbář pan Kříž dřevěné figurky. Pohádky se těší velkému zájmu hradeckých dětí i rodičů.

Pohádky a ilustrace Marta Pohnerová a děti.

Vydáno v roce 2012 v Hradci Králové

Pohádky skřítka Buchtičky a Černé Tečky

Pokračování pohádek o hradeckých skřítcích a pohádkových bytostech. Knížka je věnována opět hradeckým dětem a jejich rodičům. Pohádky jsou charakteristické svou krátkou sevřenou formou. Jejich délka odpovídá malým čtenářům . Výtvarně hodnotná inspirující knížka pro budoucí dětské spisovatele.

Pohádky a ilustrace Marta Pohnerová

Vydáno v roce 2013

V knížkách pro děti se snažím, aby si na své město vzpomněly, i když budou velké a třeba daleko od domova. Mám ráda Hradec Králové pro jeho prvorepublikovou moderní architekturu, jeho nádherné lesy a dvě řeky, které se tady spojují v jeden velký tok. Snad bude skřítek Buchtička a jeho kamarádi chránit a doprovázet všechny hodné lidi z našeho města.

Pohádky pro nejhodnější holčičky

Pohádky a ilustrace Marta Pohnerová

Čarodějnický učedník

Pohádky a ilustrace Marta Pohnerová

Lékárnické pohádky, Heřmánková víla

Pohádky a ilustrace Marta Pohnerová

Ochočte vodníka, chyťte skřítka

Marta Pohnerová

Odborné knihy

Duchovní a smyslová výchova 1.-3.díl

Výsledek celoživotní práce učitelky výtvarné výchovy. Navržená metoda byla vyzkoušena na mnoha školách v celé republice. Mnoho pedagogů ji přijalo za svou a už žije svým životem. Mám radost, že mnozí učitelé ani neví, odkud některé metody práce pocházejí. Domnívám se, že takové přijetí je tou nejlepší vizitkou navržené práce.

Vydáno v roce 1992 a zcela rozebráno i přes náklad 5000ks.

Texty a práce žáků Marta Pohnerová

Orfeus a další pozůstalí

Krátká zamyšlení a filosofické rozjímání o životě, který byl a možná ještě je.

Marta Pohnerová text a ilustrace

Vydáno v roce 2012

Ilustrace k pohádkám Marie Kubátové

Rok 2007, 2008, 2009

Pohádky z hradeckých rybníků

Pohádky od rybníků Biřička, Cikán, Datlík.

Rok 2014 Marta Pohnerová text a ilustrace

Pověsti z hradeckých lesů

Rok 2015 Marta Pohnerová, Milan Zerzán text a ilustrace (dětská výtvarná škola Marty Pohnerové)