Úvod

Vítejte na stránkách dětské výtvarné školy Marty Pohnerové

Čtyřicet let pracuji s dětmi a vím, že nejdůležitější je naučit je využívat vlastní tvůrčí schopnosti. Neubíjet jejich bohatý vnitřní svět šablonami na tvorbu i myšlení. Citlivě rozvíjet všechno dobré, co si dítě přinese jako dar na tento svět. Už od nejútlejšího věku je třeba nabídnout dětem možnost vyjádření nálady,  fantazie a reakce na události kolem něho.  V tomto ohledu je prioritní výtvarná tvorba. Barvy, tužky, pastelky a prostorová tvorba z papíru a keramiky dovede dětem, které ještě neumí dobře mluvit, otevřít dveře ke svobodné komunikaci.  Rozvíjení tvořivosti je důležité pro celý život. Jen malé množství dětí, které se věnovaly výtvarné práci, si nakonec vybere tuto profesi, ale nápad, tvořivé myšlení a cit pro barvu a tvar mají naprosto prioritní význam pro vzdělání i život člověka. Mnoho dětí se však i v dospělosti vrací k uklidňujícímu malování nebo k  výtvarnému řemeslu.

Vyukové programy pro jednotlivé věkové kategorie dětí

  • Děti od 2 do 3 let – náročná práce, která je postavena na rozvíjení motoriky spojené s myšlením. Předpokládaná doba pozornosti dítěte cca 30min.
  • děti od 3 do 5 let – barvy a tvary propojené s prostorovou tvorbou. Základy proporcí, soustředěné pozorování tvarů a barev. Vymýšlení vlastních příběhů a pohádek (výtvarně i verbálně).
  • děti od 5 do 10 let – podpoření odvahy k vlastnímu vyjádření nápadů a myšlenek. Výtvarné řemeslo a rozvíjení schopností na základě plného soustředění na práci.
  • diagnostika – analýza druhu nadání. Diagnostika podle výtvarných projevů dítěte. Rrozbor na základě delšího pozorování a výtvarných projevů vašeho dítěte. Tato diagnostika je vypracovávána na základě dlouhodobého studia díla C.G.Junga.

Marta Pohnerová je autorkou jedinečného programu – Duchovní a smyslová výchova (díly I – III)

Základem pro výše nabízené výtvarné programy je projekt Duchovní a smyslová výchova, který byl Martou Pohnerovou vytvořen před více než třiceti lety a v němž je výtvarná tvorba spojena s přírodou, hudbou a příběhem všedního dne. Nyní ho najdete rozptýlený v mnoha programech škol, přijali ho za své i mnozí učitelé. Oslovil  výtvarné umělce  i řadu lidí, kteří se s ním setkali. Mnozí, kteří ho používají, příliš nectí autorství Marty Pohnerové, ale jak říká sama autorka“. O tom to není, mám radost, že je živý. Je to o radosti a o dětech“.